مدیریت فرایندها و زمانبندی پردازنده

سیستم عامل مدیریت فرایندها و زمانبندی پردازنده

سیستم عامل مدیریت فرایندها و زمانبندی پردازنده

این جزوه سیستم عامل که به مدیریت فرایند ها و  زمانبندی پرداخته در ۳۲ صفحه برای دانشجویان مهندسی کامپیوتر در سایت دانشنامه مهندسی تهیه شده است.

 • هدف از زمان بندی ،تخصیص فرآیندها به پردازنده ها در طول زمان است به گونه ای که به هدف های سیستم برسد.
  • زمانبندی بلند مدت: تصمیم گیری در مورد افزودن به مجموعه فرایندها برای اجرا.
  • زمانبندی میان مدت: تصمیم گیری در مورد افزودن به تعداد فرایندها.
  • زمانبندی کوتاه مدت: کدام فرایند برای اجرا فرستاده شود.
  • زمانبندی ورودی / خروجی: کدام درخواست ورودی و خروجی فرایند توسط کدام دستگاه اجرا شود.
 • معیارها از دیدگاه سیستم و مربوط به کارآمدی:

  توان عملیاتی: تعداد فرایندهای تکمیل شده در واحد زمان.

  استفاده از پردازنده: درصد زمان مشغول بودن یک فرایند را نشان می دهد.

 

 

سیستم عامل

جعبه دانلود

عنوان : دانلود سیستم عامل مدیریت فرایندها و زمانبندی پردازنده لینک دانلود : دانلود با لینک مستقیم

دیدگاه خود را بیان کنید