طراحی الگوریتم مرتبه اجرایی

طراحی الگوریتم مرتبه اجرایی

طراحی الگوریتم مرتبه اجرایی

در مرور ابتدا مفاهیم اولیه گفته شده و سپس مرتبه اجرایی حلقه های ساده و تودرتو و وابسته بررسی شده اند. سپس تست های آنها حل شده است. در ادامه نمادهای دیگر مرتبه اجرایی که در درس طراحی الگوریتم تدریس می شوند گفته شده و در انتها تست ها مرتبط حل شده اند.

الگوریتم های مختلفی برای حل یک مسئله طراحی می شوند. از معیار مرتبه اجرایی، کارایی الگوریتم ها مقایسه می شوند. یکی از معیارهای سنجش کارایی الگوریتم پیچیدگی زمانی یا Time Complexity است که کارایی الگوریتم را در زمان اجرا با مجموعه ای از ورودی های مشخص، توصیف می کنند.

البته زمان واقعی بعد از پیاده سازی الگوریـتم با یک زبان برنامه نویسی، مشخص می شود. زمان اجرای یک برنامه به مواردی مانند سخت افزار، سیستم عامل، کامپایلر، نوع الگوریتم و آرایش داده های ورودی بستگی دارد.

در این مجموعه مرور کلی در رابطه با مرتبه اجرایی حلقه های ساده، حلقه های تودرتو و حلقه های وابسته انجام شده است. سپس تست های کنکور مرتبط با این مبحث بررسی شده اند. در انتها نمادهای مرتبه اجرایی و تست های مرتبط با آنها بررسی شده اند.

این مجموعه یکی از بهترین منابع برای دانشجویان و داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد  مهندسی کامپیوتر می باشد می باشد.

فهرست:
مرتبه اجرایی
پیچیدگی اجرایی
مرتبه اجرایی توابع چند جمله ای
مرتبه اجرایی حلقه های ساده
مرتبه لگاریتمی
مرتیه حلقه های پشت سرهم
مرتبه حلقه های تودرتو
مرتبه ترکیب حلقه های تودر تو و پشت سرهم
مرتبه حلقه های تودرتو وابسته
نمادهای پیچیدگی اجرایی
بررسی تست های کنکور کارشناسی ارشد مبحث مرتبه اجرایی

 

دروس تخصصی دروس دانشگاهی طراحی الگوریتم

جعبه دانلود

عنوان : دانلود طراحی الگوریتم مرتبه اجرایی لینک دانلود : دانلود با لینک مستقیم

دیدگاه خود را بیان کنید