داده کاوی با اتوماتای یادگیر

داده کاوی با اتوماتای یادگیر

جزوه داده کاوی با اتوماتای یادگیر

داده کاوی به استخراج دانش از داده ها اشاره دارد و هسته اصلی آن در فصل مشترک یادگیری ماشین، آمار و پایگاه داده است.یک اتوماتای یادگیر را می‌توان بصورت یک شئ مجرد که دارای تعداد متناهی عمل است، در نظر گرفت. اتوماتای یادگیر با انتخاب یک عمل از مجموعه عمل های خود و اِعمال آن بر محیط، عمل می‌کند. عمل مذکور توسط یک محیط تصادفی ارزیابی می‌شود و اتوماتا از پاسخ محیط برای انتخاب عمل بعدی خود استفاده می‌کند. در این مقاله یک کاوش کننده بر پایه اتوماتای یادگیر پیشنهاد شده است که LA-miner نام گذاری شده است.

فرایند یادگیری موجودات زنده یکی از موضوعات تحقیقاتی جدید بشمار می‌آید. این تحقیقات به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند. دسته نخست به شناخت اصول یادگیری موجودات زنده و مراحل آن می‌پردازند و دسته دوم بدنبال ارائه یک متدولوژی برای قرار دادن این اصول در یک ماشین می‌باشند. یادگیری بصورت تغییرات ایجادشده در کارایی یک سیستم بر اساس تجربه‌های گذشته تعریف می‌شود‌. یک ویژگی مهم سیستمهای یادگیر، توانایی بهبود کارایی خود با گذشت زمان است. به بیان ریاضی می‌توان اینطور عنوان کرد که هدف یک سیستم یادگیر، بهینه‌سازی وظیفه‌ای است که کاملاً شناخته شده نیست. بنابراین یک رویکرد به این مسئله، کاهش اهداف سیستم یادگیر به یک مسئله بهینه‌سازی است که بر روی مجموعه‌ای از پارامترها تعریف می‌شود و هدف آن پیدا کردن مجموعه پارامترهای بهینه می‌باشد.

فهرست :

داده کاوی
اتوماتای یادگیر
داده کاوی با استفاده از اتوماتای یادگیر
نتایج آزمایشات
منابع و ماٌخذ

 

پایگاه داده دروس تخصصی دروس دانشگاهی

جعبه دانلود

عنوان : دانلود داده کاوی با اتوماتای یادگیر لینک دانلود : دانلود با لینک مستقیم

دیدگاه خود را بیان کنید