جزوه فیزیک ۲

جزوه فیزیک 2

جزوه فیزیک ۲

 

این سرفصل ها برای درس فیزیک عمومی ۲ بوده و شامل بخش عمده الکترومغناطیس می باشد ، در این دروس بیشتر تلاش خواهد شد که دانشجویان مهندسی کامپیوتر با مطالب اصلی و کلیت این شاخه ها آشنا شوند.

براساس: فیزیک پایه ۲    نوشته: محمد ابراهیم ابوکاظمی

فصل اول : آشنایی با الکتریسیته
بار الکتریکی
رسانا و عایق
بار الکتریکی کوانتیده است
قانون کولن
پایستگی بار الکتریکی
میدان الکتریکی
چگالی بار
میدان الکتریکی توزیع بار پیوسته
حرکت ذره باردار در یک میدان الکتریکی یکنواخت

فصل دوم : میدان الکتریکی
میدان الکتریکی
خط میدان الکتریکی
میدان الکتریکی بار نقطه ای
میدان الکتریکی دو قطبی الکتریکی
میدان الکتریکی خط باردار
میدان الکتریکی قرص باردار
بار نقطه ای در میدان الکتریکی
دو قطبی در میدان الکتریکی

فصل سوم : قانون گاؤس
شار
شار میدان الکتریکی
قانون گاؤس
قانون گاؤس و قانون کولن
رسانای منزوی باردار
کاربرد قانون گاؤس : تقارن استوانه ای
کاربرد قانون گاؤس : تقارن کروی
فصل چهارم : پتانسیل الکتریکی
انرژی پتانسیل الکتریکی
سطح هم پتانسیل
محاسبه پتانسیل با استفاده از میدان
پتانسیل ناشی از بار نقطه ای
پتاسیل ناشی از گروه بار نقطه ای
پتانسیل ناشی از دو قطبی الکتریکی
پتانسیل ناشی از توزیع بار پیوسته
محاسبه میدان با استفاده از پتانسیل
انرژی پتانسیل الکتریکی سیستم بار نقطه ای
پتانسیل جسم رسانای باردار منزوی
فصل پنجم : ظرفیت
ظرفیت
محاسبه ظرفیت
خازن موازی و متوالی
انرژی ذخیره شده در میدان الکتریکی
خازن حاوی دی الکتریک
دی الکتریک از دیدگاه اتمی
دی الکتریک و قانون گاؤس
فصل ششم : جریان و مقاومت
جریان الکتریکی
چگالی جریان
مقاومت و مقاومت ویژه
قانون اهم
قانون اهم از دیدگاهی خرد – مقیاس
توان درمدار الکتریکی
نیمه رسانا
ابر رسانا
فصل هفتم : مدار
«پمپ کردن» بار
کار، انرژی، cmf
محاسبه جریان در مدار تک حلقه ای
مدارهای تک حلقه ای دیگر
اختلاف پتانسیل بین دو نقطه
مدارهای چند حلقه ای
آمپرسنج و ولت سنج
مدار RC

فیزیک

جعبه دانلود

عنوان : دانلود جزوه فیزیک 2 لینک دانلود : دانلود با لینک مستقیم

دیدگاه خود را بیان کنید