جزوه شبکه های کامپیوتری پیشرفته

جزوه شبکه های کامپیوتری پیشرفته

جزوه درس شبکه های کامپیوتری پیشرفته

جزوه درس شبکه های کامپیوتری پیشرفته از دروس کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر می باشد.این جزوه دست نویس بوده و در ۵۰ صفحه تنظیم شده.

اهداف درس:

  • آشنایی با مفاهیم، تئوریها و ابزارهای برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک
  • ایجاد قابلیت تشریح موقعیت استراتژیک یک سازمان
  • ایجاد قابلیت تقویت راههایی که موجب ایجاد برتریهای رقابتی سازمان می شوند
  • گسترش دانسته ها در مورد پروسه مدیریت مورد نیاز برای تعریف، اجرا و ارزیابی یک استراتژی
  • ایجاد مهارتهای لازم برای هدایت تحلیلهای استراتژیک و تصمیم گیری در صنایع مختلف
  • بررسی جایگاه فناوری های مبتنی بر اطلاعات در راهبردهای سازمانی
  • بررسی نحوه بکارگیری فناوری اطلاعات در مدیریت راهبردی سازمان
  • بررسی جایگاه و نحوه بکارگیری ابزارهای کمی در تفکر برنامه ریزی و مدیریت راهبردی
شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد مهندسي نرم‌افزار

جعبه دانلود

عنوان : دانلود جزوه شبکه های کامپیوتری پیشرفته لینک دانلود : دانلود با لینک مستقیم

دیدگاه خود را بیان کنید