جزوه درس آنالیز عددی ۱

جزوه درس آنالیز عددی 1

جزوه درس آنالیز عددی ۱

جزوه درس آنالیز عددی۱

ناشــــر: دانشگاه پیـــــام نور
نــام درس: آنالیز عددی ۱
تعداد واحد: ۴واحد
مؤلـف: دکتر اسماعیل بابلیان

مقدمه:

برای تعیین جواب یا جوابهای یک مسئله واقعی باید مدل ریاضی آن را بسازیم و پس از تعیین راه حلی مناسب برای رسیدن به جواب، با انجام محاسبات لازم جواب را به دست آوریم. در این فرایند خطاهایی پیش می آید که انواع متفاوت دارند. آشنایی با منشاء این خطاها ، نحوه بروز آنها و کنترل آنها موضوع  است

شناخت منابع خطاوتشخیص آنها در هر مسئله
بررسی منابع خطاو راه های کمینه سازی آنها
شناخت انواع خطاها ورابطه آنها با دقت یک تقریب
جلوگیری از رشد خطاها در محاسبات عددی
شناخت روش های محاسبه پایدار وناپایدار
محاسبه مقدار تقریبی توابع

فهرست:

فصل اول : خطاها
شامل ۱۰۴اسلاید می باشد
فصل دوم: حل معادلات غیر خطی
شامل ۹۰اسلاید می باشد
فصل سوم: حل معادلات چند جمله ای
شامل ۳۳اسلاید می باشد
فصل چهارم : درونیابی
شامل ۹۴اسلاید می باشد

فصل پنجم: مشتق گیری وانتگرالگیری
شامل ۱۰۵اسلاید می باشد
فصل ششم: حل عددی معادلات دیفرانسیل
شامل ۲۵اسلاید می باشد

ریاضیات محاسبات عددی

جعبه دانلود

عنوان : دانلود جزوه آنالیز عددی بابلیان لینک دانلود : دانلود با لینک مستقیم

دیدگاه خود را بیان کنید