دانلود کتاب تکنیک های مدل سازی به زبان فارسی

دانلود کتاب تکنیک های مدل سازی به زبان فارسی

دانلود کتاب تکنیک های مدل سازی به زبان فارسی

سلام

امروز در این پست کتاب تکنیک های مدل سازی به زبان فارسی رو برای کاربران عزیز آماده نموده ایم .

 

قبل از پرداختن به مدل ها و مدل سازی ها بهتر است یک بار مفاهیم  متدلوژی را مرور کنیم :

 

  • متدلوژی ها

* رهنمون های جامعی هستند در جهت انجام و تکمیل تمام فعالیت های
SDLC ( Software Development Life Cycle . )
* مجموعه ای از مدل ها ، ابزار و تکنیک ها هستند .
مدل ها Models
* نمایش یک ”نمود“ مهم از دنیای واقعی ، نه مشابه اجسام واقعی .
* تجرید استفاده شده برای مجزا کردن ، خارج از ”نمود“ .
* نمودارها و جدول ها .
* برنامه ریزی پروژه و کمک در بودجه بندی

 

 

  • متدلوژی ها و مدل ها

بعضی از مدل های مورد استفاده در توسعه سیستم ها عبارتند از :
DFD,ERD,FlowChart,Use Case Diagrams,Class Diagrams .
و بعضی از مدل های مورد استفاده در مدیریت فرایند توسعه عبارتند از :
PERT Charts,Gantt chart organ, Hierarchy chart .
ابزار Tools
یک ابزار ، یک نرم افزار پشتیبان است که کمک می کند به ایجاد مدل ها
یا دیگر اجزای مورد نیاز در پروژه ، مانند :
smart editors , C-S help , debugging tools ,
CASE (Computer-Aided System Engineering) Tools .

 

  • مدل سازی

دو خط مشی شناخته شده برای توسعه سیستم ها وجود دارد :
توسعه ساخت یافته
– نگرش فرایند گرا
– تکنیک تحلیل و طراحی ساخت یافته ) SADT ( که اولین تلاش های
صورت گرفته برای رسیدن به نگرش بهبود کیفیت نرم افزار بود .
– برنامه نویسی بالا به پایین )که برنامه های پیچیده را به سلسله
ماژول ها تقسیم می کرد( .
– طراحی ساخت یافته
– جداول ساخت یافته
– آنالیز ساخت یافته
– نمودارهای جریان داده ها ) DFD )
– نمودار ارتباط موجودیت ها ) ERD )

 

 

مهندسی نرم افزار

جعبه دانلود

عنوان : دانلود کتاب تکنیک های مدل سازی به زبان فارسی لینک دانلود : دانلود با لینک مستقیم

دیدگاه خود را بیان کنید