خلاصه تحقیق در عملیات

خلاصه تحقیق در عملیات

خلاصه تحقیق در عملیات دکتر عادل آذر

جزوه خلاصه تحقیق در عملیات دکتر عادل آذر در 84  صفحه  آماده شده که  یکی از  دورس  مهندسی کامپیوتر گرایش مهندسی  فناوری اطلاعات می باشد

کلیات تحقیق در عملیات

کاربرد رویکرد علمی در صدد حل مسائل مدیریتی:تحقیق در عملیات
کمک به مدیران جهت تصمیم گیري بهتر: هدف تحقیق در عملیات
اردبر مجموعه اي از فنون ریاضی توسعه یافته در علم مدیریت تاکید : تحقیق در عملیات علم مدیریت، روش هاي مقداري، تحلیل مقداري، علم تصمیم گیري

پیدایش تحقیق در عملیات
 ORدر طول جنگ جهانی دوم توسط دانشمندان انگلیسی توسعه و گسترش یافت پیدایش اولیه . ORاز سازمان هاي نظامی بوده است ابداع روش سیمپلکس، لین و مهمترین دستاوردهاي پژوهش عملیاتیاو 1947جرج دتزیگ، :ابداع کننده روش سیمپلکس .روش سیمپلکس براي حل مسائل برنامه ریزي خطی ابداع شد .

مدل شمایلی
در اندازه اي متفاوت از اصل سیستم: جایگزین فیزیکی از سیستم است .قعیت همراه استبا کمترین انتزاع از واماکت هاي سه بعدي، شمایل خط تولید، تصاویر دوبعدي: نمونه ها

مدل قیاسی

رفتارش مانند رفتار سیستم: عینا شبیه سیتم واقعی نیست در قالب نمودارهاي دوبعدي، نمودار سازمانی نشان دهنده روابط نوع مدل فیزیکی با شمایل متفاوت از اصل انتزاع بیشتر …..

قبل از خرید: اگر سوالی داشتین در بخش نظرات سایت مطرح نمایید (بخش زیرین) بعد از خرید: اگر سوالی داشتین در بخش پشتیبانی سایت مطرح نمایید (p30eng.com/support)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *