پروژه شبکه VANET

VANET-network-project-www.p30eng.com

پروژه شبکه VANET

پروژه ای درباره انتشار اطلاعات در شبکه VANET آماده شده است . این پروژه در واقع یک پایان نامه می باشد . و قالب نرم افزارWord ارائه شده است و اطلاعات موجود در پروژه قابل تغییر و ویرایش می باشد . همچنین توضیحات بیشتر راجب پروژه و سرفصل های آن در ادامه درج شده است که می توانید مطالعه کنید .

توضیحات :

VANET (شبکه Ad-Hoc  خودرو)، از RSU (محدوده کنار جاده) و خودروهای انتشار دهنده پیام های ایمنی و غیر ایمنی تشکیل شده است. هدف VANETs قادر ساختن انتشار اطلاعات ترافیکی و شرایط جاده ای برای پیدا کردن خودرو های متحرک مستقل است. برای درخواست های VANETs، انتشار داده از یک خودروی  منبع اطلاعات به تعدادی خودرو مقصد در جاده از اهمیت فراوانی زیادی برخوردار است.

سرفصل ها :

 • مقدمه
 • انواع شبکه های بی سیم
 • WPAN
 • WLANS
 • WMANS
 • WWANS
 • WLAN ها
 • امنیت WLAN
 • WEP و  WPAو WPAZ
 • شبکه های Adhoc
 • تاریخچه شبکه های Ad Hoc
 • ویژگی های شبکه های AdHoc
 • کاربرد شبکه های Ad hoc
 • شبکه های VANET
 • فصل دوم: مرور کلی بر مسیریابی در VANET
 • مسیر یابی در VANET
 • پروتکل ها
 • AODV
 • SRB
 • گره حلقه امن( SRN)
 • گره های خارجی (ON)
 • گره های داخلی (IN)
 • DRNS
 • GVGrid
 • DOLPHIN
 • WTRP
 • DSR
 • SADV
 • فصل سوم: انتشار داده در VANET
 • شرح انتشار داده در VANET
 • اجزای پروتکل های انتشار مطمئن
 • پروتکل فراگیر درجهآگاهی (EAEP)
 • ارایه انتشار گروهی (PGB)
 • AckPBSM
 • DECA
 • POCA
 • اجرای ارزیابی
 • نتیجه شبیه سازی
 • متریک
 • نتیجه شبیه سازی
 • سبک مستقیم مکانیسم انتشار داده
 • سبک تقاطع مکانیسم انتشار داده
 • ارایه سبک تقاطع مکانیسم انتشار داده ارتقا یافته
 • انتشار داده در VANET
 • انتشار VI
 • انتشار VV
 • شرح کار
 • ارایه تکنیک انتشار داده
 • طرح اصلی
 • تشکیل ونگهداری خوشه
 • ارتباط خودرو به خودرو
 • ارتباط زیر ساخت با خودرو
 • پروتکل DVCAST
 • ناحیه های ترافیکی مختلف در VANET
 • ناحیه ترافیکی متراکم
 • ناحیه ترافیکی پراکنده
 • طرح نهایی
 • طرح اصلی
 • قواعد مسیر یابی
 • مکانیسم شناسایی همسایه
 • الگوریتم مسدود کننده انتشار
 • تکنیک ذخیره ارسال
 • مولفه های اصلی مسیریابی
 • مجاورت ارتباط گسترده
 • مجاورت ارتباط پراکنده
 • مجاورت در قطع ارتباط کلی
 • اجرای شبکه
 • ابزار NS
 • نتایج آزمایش
 • جنبه های برقراری ارتباط خودروها
 • ویژگی ها/ فرضیه ها
 • دو روش برای انتشار اطلاعات
 • انگیزه برای روش ترکیبی
 • شیوه ترکیبی برای معماری سیستم
 • دامنه ارتباطی
 • دامنه کاربردی
 • استراتژی انتشار اطلاعات
 • ایجاد هماهنگی بین گره هوشمند و غیر هوشمند
 • استراتژی انتشار اطلاعات
 • فصل چهارم:نتیجه گیری
 • مراجع

مباحث دیگر مربوط به شبکه های کامپیوتری را می توانید در این بخش مشاهده نمایید .

دروس تخصصی دروس دانشگاهی سورس و پروژه شبکه های کامپیوتری

جعبه دانلود

عنوان : دانلود پروژه شبکه VANET لینک دانلود : دانلود با لینک مستقیم

دیدگاه خود را بیان کنید