طراحی و پیاده سازی سیستم اشتراک فایل تحت اندروید و ویندوز

طراحی و پیاده سازی سیستم اشتراک فایل تحت اندروید و ویندوز

طراحی و پیاده سازی سیستم اشتراک فایل تحت اندروید و ویندوز

در ابتدا به بررسی فواید برنامه نویسی تحت شبکه و فواید جاوا و اندروید می پردازم. سپس وارد فرایند طراحی سیستم اشتراک فایل با رویکرد RUPو با استفاده از UMLخواهم شد. توضیحات مربوط به هر یک از دیسیپلین های RUPو نمودارهای UMLدر بخش مربوط به خودش داده خواهد شد. زبان انتخابی  برای نوشتن این برنامه جاوا است.خروجی این پروژه، نمودار های UML و دو برنامه ی کاربردی (یکی برای ویندوز و یکی برای اندروید) خواهد بود (به همراه سورس کد).

فهرست:

 • چکیده
 • پیش گفتار
 • فصل اول بررسی منابع علمی
 • بررسی فواید برنامه نویسی تحت شبکه با جاوا
 • تاریخچه ی جاوا
 • درباره ی اندروید
 • کمی در باره ی UML و RUP
 • فصل دوم روش انجام پروژه
 • دیسیپلین مدلسازی سازمان
 • دیسیپلین مدیریت نیازمندی ها
 • دیسیپلین تحلیل و طراحی
 • دیسیپلین پیاده سازی
 • دیسیپلین استقرار
 • نتیجه گیری
 • منابع
 • پیوست سورس کد
 • فهرست شکلها
 • نرم افزار چت Cisco Jabber
 • نرم افزار Azureus Vuze
 • نمودار مورد کاربرد سیستم اشتراک فایل
 • صفحه ی نخست نرم افزار کاربر
 • صفحه ی انتخاب دریافت یا ارسال فایل
 • صفحه ی انتخاب فایل برای دریافت
 • صفحه ی انتخاب فایل برای ارسال
 • نرم افزار طرف مدیر سیستم
 • پنجره ی ثبت کاربر جدید
 • صفحه ی لیست پوشه های اشتراکی
 • پنجره ی انتخاب پوشه ی جدید برای اشتراک
 • نمودار فعالیت متناظر با مورد کاربرداهراز هویت
 • نمودار فعالیت متناظر با مورد کاربرددریافت فایل
 • نمودار فعالیت متناظر با مورد کاربردارسال فایل
 • نمودار فعالیت شروع (طرف سرور)
 • نمودار فعالیت متناظر با چند مورد کاربرد مربوط به اشتراک پوشه
 • نمودار فعالیت متناظر با مورد کاربردنمایش لیست کاربران
 • نمودار فعالیت متناظر با مورد کاربردثبت کاربر
 • نمودار کلاس سیستم اشتراک فایل
 • سناریوی اهراز هویت
 • نمودار توالی اهراز هویت
 • سناریوی دریافت فایل
 • نمودار توالی نمایش فایل های به اشتراک گذاشته شده
 • نمودار توالی دریافت فایل
 • سناریوی ارسال فایل
 • نمودار توالی ارسال فایل
 • نمودار بسته ی کاربر
 • نمودار بسته ی مدیر سیستم
 • نمودار مؤلفه سمت کاربر
 • نمودار مؤلفه سمت سرور
 • نمودار استقرار سیستم
پروژه دروس تخصصی طراحی و پیاده سازی

جعبه دانلود

عنوان : لینک دانلود : دانلود با لینک مستقیم

دیدگاه خود را بیان کنید