دانلود کتاب آموزش انتقال از یک پایگاه داده

دانلود کتاب آموزش انتقال از یک پایگاه داده

دانلود کتاب آموزش انتقال از یک پایگاه داده

گاهی شاید نیاز به انتقال داده ها از پایگاه داده فعلی باشد که این انتقال بی هزینه و آسان نخواهد بود و دردسر های خاص خود را دارد اما با مطالعه ای کتابی که هم اکنون رایگان در اختیار شما می باشد می توانید نسبت به این انتقال آگاهانه تر رفتار کنید . این کتاب بدست رضا نقی زاده نگارش شده است و در ادامه توضیحات بیشتری درباره آن و فهرست مطالب کتاب نوشته شده است که در صورت نیاز می توانید بخوانید …

توضیحات :

کتاب مهاجریت موئثر : از یک پایگاه داده به پایگاه داده دیگر به بررسی و تشریح مهاجرت از یک پایگاه داده به پایگاه داده دیگر می پردازد. و تغییرات و عملیاتی که برای این مهاجرت نیاز است را بررسی نماییم.مهاجرت از یک پایگاه داده به پایگاه داده دیگر همیشه با هزینه های فراوانی چه ازلحاظ مادی و چه از ابعاد دیگر همراه بوده است با این وجود همیشه این مهاجرت ها موفقیت آمیز نبوده است. ما در این مقاله سعی داریم تا ضمن بیان نکات مهم در مهاجرت از پایگاه داده تا حد امکان هزینه های ناشی از این مهاجرت را کاهش داده و نتایج این مهاجرت را اثر بخش تر نماییم. و در نهایت ضرورت طراحی پایگاه داده بهصورت نرمالیزه شده را بیان می کنیم و اثرات آن را در مهاجرتی بهتر را بررسی می کنیم. با بررسی موردی مهاجرت از پایگاه داده مایکروسافت اس کیو ال سرور به پایگاه های داده مای اس کیوال و اوراکل پرداخته می شود

سرفصل ها :

 • چیکده
 • مقدمه
 • چرا مهاجرت ؟
 • ابعاد مهاجرت
 • بعد مفهومی مهاجرت
 • بعد تکنیکی
 • نرمالسازی پایگاه داده ها
 • فرم اول نرمال
 • فرم دوم نرمال
 • فرم سوم نرمال
 • فرم بویس کد نرمال
 • فرم چهارم نرمال
 • چه دلایلی برای مهاجرت به مای اس کیو ال وجود دارد ؟
 • چه دلایلی برای عدم مهاجرت به مای اس کیو ال وجود دارد ؟
 • طرح ریزی برای مهاجرت
 • طرح ریزی برای نگه داری
 • نتیجه گیری
 • بررسی موردی مهاجرت از مایکروسافت اس کیو ال سرور به اوراکل
 • نتیجه گیری
 • مراجع

 

جزوه های دیگر آموزش درس پایگاه داده :

مباحث دیگر مربوط به درس پایگاه داده را می توانید در این بخش مشاهده نمایید

پایگاه داده دروس تخصصی

جعبه دانلود

عنوان : دانلود کتاب آموزش انتقال از یک پایگاه داده لینک دانلود : دانلود با لینک مستقیم

دیدگاه خود را بیان کنید