دانلود جزوه ساختمان گسسته

دانلود جزوه ساختمان گسسته

دانلود جزوه ساختمان گسسته

با توجه به گستردگی مطالب در ساختمان گسسته، مباحثی که در سالهای اخیر، سوالات بیشتری از آنها مطرح شده و مهمتر به نظر میرسند، در قالب درس و نکته مطرح گردیده است. به علاوه، برای درک بیشتر مطالب و کاربرد آنها، از سؤالات آزمونهای سراسری سالهای گذشته به عنوان مثال و تست در هر بخش استفاده شده است.از آنجا که دو مبحث درخت و مرتبه زمانی در دروس ساختمان دادهها و طراحی الگوریتمها بهصورت جامعتری تشریح میشوند. امید است.مطالب گردآوری شده، گامی مؤثر در این امر باشد.

در  این جزوه ساختمان گسسته خواهید خواند:

  • مجموعه ها، ویژگیهای اعداد، توابع
  • منطق ریاضی
  • روشهای اثبات: کاربردها
  • جبر بولی، شبکه ها، و ساختارهای جبری
  • مبانی نظریه اعداد و رمزگذاری
  •  شمارش .
  • نظریه گراف و درختها
  • مدل بندی محاسبات، زبانها و گرامرها ………
به طور کلی تعدادی از مباحثی که در مجموعه ی ریاضیات گسسته قرار میگیرند، عبارتند از: علوم کامپیوتر نظری، نظریه ی اطلاعات،منطق، نظریه ی مجموعه ها، ترکیبیات، نظریه ی گراف، احتمالات گسسته، نظریه ی اعداد، ساختارهای جبری از قبیل گروه ها، حلقه ها و مدولها، نظریه ی جبری گراف، هندسه گسسته، هندسه ترکیبیاتی، تحقیق در عملیات، نظریه ی بازیها و مدل سازی داده .
ساختمان گسسته دروازه ی ورود به مطالب مهم و بنیادی در علوم کامپیوتر و فنآوری اطلاعات است، بخصوص مباحث نظریه گراف و نظریه اعداد. در یادگیری هرچه بیشتر آن کوشا باشید.
دروس تخصصی ساختمان گسسته

جعبه دانلود

عنوان : دانلود جزوه ساختمان گسسته لینک دانلود : دانلود با لینک مستقیم

دیدگاه خود را بیان کنید