خلاصه شیوه ارائه مطالب علمی و فنی

خلاصه شیوه ارائه مطالب علمی و فنی

خلاصه شیوه ارائه مطالب علمی و فنی

جزوه شیوه ارائه مطالب علمی و فنی از سید محمدتقی روحانی رانکوهی از دروس عمومی دانشگاهها از جمله رشته مهندسی کامپیوتر را برای شما دوستان محترم آماده دانلود کرده ایم.در این درس با مفهوم ارائه و عوامل موثر آن آشنا می‌شویم. در بخش ارائه کتبی مراحل آماده‌سازی ارائه را خواهیم آموخت. ارائه‌های دانشگاهی و غیردانشگاهی و گونه‌های مختلف هریک، اجزاء آنها و موارد کاربردشان را می‌آموزیم. در پایان در مورد ارائه شفاهی، خصوصیات و انواع آن مطالبی خواهید آموخت. این جزوه بصورت پاورپویینت برای شما تهیه شده و شما هم اکنون میتوانید از سایت دانشنامه مهندسی با لینک مستقیم دانلود کنید.

براساس: شیوه ارائه مطالب علمی و فنی    نوشته: روحانی رانکوهی

فهرست جلسات این جزوه :

– جلسه اول: مفهوم ارائه

– جلسه دوم: عوامل موثر در ارائه

– جلسه سوم: ارائه کتبی

– جلسه چهارم: طرح اولیه متن اصلی

– جلسه پنجم: تولید متن اصلی

– جلسه ششم: اجزاء سه بخشی یک ارائه کتبی

– جلسه هفتم: استفاده از شکل و جدول

– جلسه هشتم: اجزاء بخش آغازین ارائه کتبی

– جلسه نهم: ویژگیهای نوشتار علمی -فنی

– جلسه دهم: ساختار چند ارائه دانشگاهی

– جلسه یازدهم: مقاله، گزارش و ارائه‌های غیر دانشگاهی

– جلسه دوازدهم: آشنایی با چند نوع گزارش

– جلسه سیزدهم: ادامه آشنایی با چند نوع گزارش

– جلسه چهاردهم: انواع ارائه‌های غیردانشگاهی

– جلسه پانزدهم: ارائه شفاهی

– جلسه شانزدهم: سخنرانی علمی-فنی

 

دروس دانشگاهی

جعبه دانلود

عنوان : دانلود خلاصه شیوه ارائه مطالب علمی و فنی لینک دانلود : دانلود با لینک مستقیم

دیدگاه خود را بیان کنید