خلاصه تحقیق در عملیات

خلاصه تحقیق در عملیات

خلاصه تحقیق در عملیات دکتر عادل آذر

جزوه خلاصه تحقیق در عملیات دکتر عادل آذر در ۸۴  صفحه  آماده شده که  یکی از  دورس  مهندسی کامپیوتر گرایش مهندسی  فناوری اطلاعات می باشد

کلیات تحقیق در عملیات

کاربرد رویکرد علمی در صدد حل مسائل مدیریتی:تحقیق در عملیات
کمک به مدیران جهت تصمیم گیری بهتر: هدف تحقیق در عملیات
اردبر مجموعه ای از فنون ریاضی توسعه یافته در علم مدیریت تاکید : تحقیق در عملیات علم مدیریت، روش های مقداری، تحلیل مقداری، علم تصمیم گیری

پیدایش تحقیق در عملیات
 ORدر طول جنگ جهانی دوم توسط دانشمندان انگلیسی توسعه و گسترش یافت پیدایش اولیه . ORاز سازمان های نظامی بوده است ابداع روش سیمپلکس، لین و مهمترین دستاوردهای پژوهش عملیاتیاو ۱۹۴۷جرج دتزیگ، :ابداع کننده روش سیمپلکس .روش سیمپلکس برای حل مسائل برنامه ریزی خطی ابداع شد .

مدل شمایلی
در اندازه ای متفاوت از اصل سیستم: جایگزین فیزیکی از سیستم است .قعیت همراه استبا کمترین انتزاع از واماکت های سه بعدی، شمایل خط تولید، تصاویر دوبعدی: نمونه ها

مدل قیاسی

رفتارش مانند رفتار سیستم: عینا شبیه سیتم واقعی نیست در قالب نمودارهای دوبعدی، نمودار سازمانی نشان دهنده روابط نوع مدل فیزیکی با شمایل متفاوت از اصل انتزاع بیشتر …..

مهندسی فناوری اطلاعات

جعبه دانلود

عنوان : دانلود خلاصه تحقیق در عملیات دکتر عادل آذر لینک دانلود : دانلود با لینک مستقیم

دیدگاه خود را بیان کنید