جزوه پایگاه داده

جزوه پایگاه داده

جزوه پایگاه داده استاد محکی زاده

جزوه درس پایگاه داده در ۴۷  صفحه  به صورت تایپ شده می باشد .پایگاه داده که از  دروس تخصصی رشته مهندسی کامپیوتر از جمله مهندسی نرم افزار می باشد که این درس پایگاه داده از اهمیت ویژه ای برخوردار است .

در این جزوه می خوانید:

  • – مقدمه، معرفی و مرور مباحص ذخیره و بازیابی اطلاعات
  • – مفاهیم و تعاریف مدیریت پایگاه داده ( تعریف داده و اطلاعات، تعریف پایگاه داده، ضرورت پایگاه داده، استقلال داده ای، مدل های مختلف سیستم های پایگاه داده)
  • – معماری یک سیستم پایگاه داده (معماری سی سطحی، سطح خارجی، سطح مفهومی، سطح داخلی، مدیر پایگاه داده و مدیر داده، مدیر ارتباطات داده ای)
  • – مدل های مختلف سیستم های پایگاه داده (مدل سلسله مراتبی، مدل رابطه ای، مدل شبکه ای)
  • – مدل رابطه ای پایگاه داده ها ( رابطه یا جدول، جداول مبنا و غیرمبنا، زبان پرس و جو)
  • – عناصر مدل رابطه ای ( دامنه، رابطه و انواع آن )
  • – جامعیت مدل رابطه ای ( کلید کاندید، کلید اولیه و کلید رقیب، کلید خارجی و قواعد آن، تهی بودن کلید خارجی و کلید اولیه )
  • – جبر رابطه ای
  • – حساب رابطه ای
  • – زبان SQL

 

اطلاعاتداده پردازش شده است،چیزی که به ما مفهوم را برساند. مثلا ۱۵داده است .اطلاع نیست چون چیزی را به ما نمی فهماند. ولی دمای هوا ۱۵است یا شماره کلاس ۱۵است اطلاع هستند.

موجودیتهر شی یا شخصی که می خواهیم اطلاعاتی در موردش ذخیره کنیم. مثل دانشجو، استاد، درس ،کارمند و…انسان،تولید اطلاعات،پردازش اطلاعات ذخیراطلاعات،بازیابی اطلاعات

خصیصهویژگی مجزا کننده یک موجودیت از موجودیت دیگر را خصیصه گویند.در واقع خصیصه کوچکترین جز اطلاعاتییک موجودیت است.

پایگاه داده پایگاه داده فناوری اطلاعات مهندسی سخت افزار مهندسی نرم افزار

جعبه دانلود

عنوان : دانلود جزوه پایگاه داده استاد محکی زاده لینک دانلود : دانلود با لینک مستقیم

دیدگاه خود را بیان کنید