جزوه هوش مصنوعی قبایی

جزوه هوش مصنوعی قباییجزوه هوش مصنوعی قبایی

موجود  مصنوعی موجودی است که می خواهد مانند انسان رفتار کند بنابراین نیاز به هوش مصنوعی دارد.تعاریف  زیادی برای هوش مصنوعی گفته شده است.که  به ۴ دسته زیر تقسیم می شود:

  • سیستمی که منطقی فکر می کند
  • سیستم هایی که مانند انسان فکر می کنند
  • سیستم هایی که منطقی عمل می کنند.
  • سیستم های که مانند انسان عمل می کنند

تفاوت انسانی بودن و منطقی بودن منطقی بودن یعنی یک سیستم بر اساس دانش خود بهترین کار ممکن را در یک لحظه انجام دهد در حالیکه انسان در هر لحظه نمی تواند بهترین کار ممکن را انجام دهد چون همه انسان ها کامل نیستند. اگر سیستمی بخواهد مانند انسان عمل کند باید از طریق تست تورینگ آزموده شود .تورینگ برای اولین بار  تعریف علمی رضایت بخشی از هوش مصنوعی ارائه کرد یعنی برای تست سیستم هوشمند ، به جای پیشنهاد لیستی از پارامترها و سوالات که شاید هم بحث برانگیز باشد تست تورینگ را مطرح کرد.

تست تورینگ:

پرسش گر از طریق تله تایپ ۲یک سری سوالات را برای دو کامپیوتر مطرح می کند تا تشخیص بدهد در کدام کامپیوتر برنامه هوشمند و در کدام کامپیوتر انسان معمولی قرار دارد. اگر پرسش گر فریب بخورد و متوجه نشود آن گاه برنامه هوشمندی که طراحی کرده ایم با موفقیت از آزمون تورینگ بیرون می آید.

  • رهیافت های هوش مصنوعی
  • مبانی هوش مصنوعی
  • عامل و مفاهیم مربوطه
  • انواع محیط ها
  • انواع برنامه های عامل
  • جستجو و اکتشاف آگاهانه و … . 
دروس دانشگاهی

جعبه دانلود

عنوان : دانلود جزوه هوش مصنوعی قبایی لینک دانلود : دانلود با لینک مستقیم

دیدگاه خود را بیان کنید