جزوه فیزیک ۱

جزوه فیزیک 1

جزوه فیزیک۱

با سلام به دوستادارن علم و دانش،امروس در سایت دانشنامه مهندسی، جزوه  فیزیک ۱ قرار داده شده.فیزیک جز دروس پایه بسیاری از رشته های فنی مهندسی می باشد،که رشته مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات و .. درس فیزیک رو در دروس پایه دارند.

این جزوه براساس: فیزیک پایه ۱ ،  نوشته: هریس بنسون می باشد.

فصل اول : مقدمه
اندازه گیری
دستگاه جهانی یکا
تبدیل یکاها
طول
زمان
جرم
فصل دوم : بردارها
کمیات برداری
کمیات نرده­ ای
جمع برداری از روش نموداری
تجزیه بردارها
جمع برداری به روش مولفه ­ای
ضرب داخلی بردارها
ضرب خارجی بردارها
فصل سوم : حرکت یک بعدی (حرکت در راستای یک خط)
حرکت
موضع (مکان)
جابجایی
سرعت میانگین و تندی میانگین
سرعت لحظه­ ای
شتاب
شتاب ثابت
سقوط آزاد
فصل چهارم : حرکت در دو و سه بعد
حرکت در دو یا سه بعد
موضع و جابجایی
سرعت و سرعت میانگین
شتاب و شتاب میانگین
حرکت پرتابی
حرکت دایره ­ای یکنواخت
حرکت نسبی در یک بعد
فصل پنجم : دینامیک
علت شتاب چیست؟
نیرو
جرم
قوانین نیوتن
معرفی چند نیروی ویژه (نیروی وزن، نیروی عکس العمل سطح، اصطکاک ایستایی، اصطکاک جنبشی ،کشش نخ، نیروی فنر )
فصل ششم : کار و انرژی
قضیه پایستگی انرژی مکانیکی
فصل هفتم : ترمودینامیک
معرفی دما و گرما
قانون صفرم ترمودینامیک
قانون اول ترمودینامیک
قانون دوم ترمودینامیک
تعادل گرمایی
انبساط های گرمایی

فیزیک

جعبه دانلود

عنوان : دانلود جزوه فیزیک 1 لینک دانلود : دانلود با لینک مستقیم

دیدگاه خود را بیان کنید