جزوه شبکه‌های کامپیوتری Kurose

جزوه شبکه‌های کامپیوتری

جزوه شبکه‌های کامپیوتری بر اساس کتاب Kurose وRoss

این جزوه شبکه‌های کامپیوتری بر اساس منبع جدید درس شبکه‌های کامپیوتری دانشگاه پیام نور تهیه شده است.جزوه شبکه های کامپیوتر در  ۵  فصل گردآوری شده که مباحث  فصول آن شامل:

  • فصل اول:شبکه های کامپیوتر و اینترنت(۹۳ صفحه)
  • فصل دوم:لایه کاربرد(۹۱ صفحه)
  • فصل  سوم:لایه انتقال(۷۱صفحه)
  • فصل چهارم:لایه شبکه(۸۸ صفحه)
  • فصل پنجم: لایه پیوند و شبکه های محلی(۸۴ صفحه)

مقدمه:

شبکه‌ها را می‌توان‌ به‌ دو دسته‌ی‌ «شبکه‌های‌ محلی‌» LAN و شبکه‌های‌ بزرگ‌تر از آن‌ (WAN) تقسیم‌ کرد.

شبکه‌های‌ محلی‌: Local Area Network این‌ نوع‌ شبکه‌ها به‌ شبکه‌های (LAN) معروف‌ هستند. شبکه های محلی معمولا میزبان ۲ تا ۲۰ کامپیوتر و در غالب Work Group میباشند. سرعت این نوع شبکه بسیار زیاد است (معمولا ۱۰۰MB Per Sec) و می توان حجم داده های بالا را در مدت بسیار کم انتقال داد.

شبکه‌های‌ گسترده‌: Wide Area Network این نوع شبکه ها به شبکه های WAN معروف هستند. این شبکه ها بزرگتر از شبکه های LAN و اغلب برای امور عمومی از آن استفاده می شود. ازجمله این شبکه ها میتوان شبکه های VAN و یا شبکه های بزرگتر مانند Internet و… را نام برد. سرعت انتقال داده ها در این نوع شبکه ها نسبت به LAN (در ایران) بسیار ناچیز میباشد. این کاهش سرعت به خاطر فاصله طولانی است. البته می توان با استفاده از خطوط DSL یا ISDN و یا بی سیم Wire Less سرعت این ارتباط را افزایش داد.

 

دروس تخصصی شبکه های کامپیوتری شبکه‌های کامپیوتری مهندسی سخت افزار مهندسی نرم افزار

جعبه دانلود

عنوان : دانلود جزوه شبکه‌های کامپیوتری بر اساس کتاب Kurose وRoss لینک دانلود : دانلود با لینک مستقیم

دیدگاه خود را بیان کنید