جزوه زبان ماشین و برنامه‌سازی

جزوه زبان ماشین و اسمبلیجزوه زبان ماشین و اسمبلی استاد خجسته

زبان ماشین و اسمبلی که در ۷  فصل گرد آوری  شده که  زبان ماشین یکی از  روس مهندسی کامپیوتر در گرایش های مختلف می باشد..این جزوه شامل مباحث زیر می باشد:

دستکاری بیت ها
عملیات منطقی
دستورالعملهای منطقی
عمل پوشش ( ) MASK
دستورالعمل TEST
دستورالعمل های شیفت
دستورالعمل های چرخشی

دستورالعمل PUSH
دستورالعمل POP
دستورالعمل های PUSHFو …

ریز پردازنده ۸۰۸۸و اکثر CPUهای دیگر می تواند دستورالعمل هائی را اجرا نمایند که عملیات بولی را بطور همزمان بر روی چندین زوج بیت انجام می دهند. هر چند که دستورالعملهای دستکاری بیت ها خیلی اولیه هستند،ولی بطور گسترده در زبان اسمبلی مورد استفاده قرار میگیرند.

مراجع جزوه:

آشنایی با زبان اسمبلی و معماری ریزپردازنده ،۸۰×۸۶
نویسنده: ،Richard C.Detmerمترجم: مهندس هاشم
مشحون، انتشارات: سروش دانش.
زبان ماشین و اسمبلی، تالیف: دکتر حسن سیدرضی،
انتشارات: ناقوس.
زبان ماشین و برنامه سازی سیستم، نویسنده: مهندس
داریوش نیک مهر،انتشارات: پیام نور

زبان ماشین و اسمبلی فناوری اطلاعات مهندسی سخت افزار مهندسی نرم افزار

جعبه دانلود

عنوان : دانلود جزوه زبان ماشین و برنامه‌سازی لینک دانلود : دانلود با لینک مستقیم

دیدگاه خود را بیان کنید