جزوه تحلیل و طراحی شی گرا

جزوه تحلیل و طراحی شی گرا

جزوه تحلیل و طراحی شی گرا

جزوه تحلیل و طراحی شی گرا که مربوط به دورس رشته مهندسی کامپیوتر گرایش مهندسی نرم افزار می باشد.این جزوه در ۳۰۰ صفحه بسیار کامل و روان بیان شده که  بر اساس کتاب متدولوژی ساخت سیستم ھای اطلاعاتی مرجع کاربردی متدولوژی R تهیه شده است

 

Rational Unified Process (RUP)
 RUP روش
اصول اساسی
RUPو تولید تکراری
دلایل برتری روش تکراری بر روش آبشاری
 RUPیک فرآیند مهندسی نرم افزار خوش تعریف
ساختار دینامیک
ساختار استاتیک
 RUPیک محصول فرآیندی با قابلیت سفارشی شدن

یک پروژه نرم افزاری تک نفره : پروژه دیموس
یک نمونۀ بررسی شده از کاربرد
RUP
پیشنهاد
تصویر کلی
طرح
لیست ریسک
مورد کسب و کار

ویژگی های فاز  Inception
اهداف
فعالیت های اساسی
مرحله مهم
معیارهای ارزیابی
خروجی ها
اساسی
انتخابی
نمونه ای از طرح تکرار فاز Inception
طرح تکرار نمونه
و………..

روش RUP
 

اصول اساسی
از جمله اساسی ترین اقدامات ، شناخت هرچه سریع تر ریسک ها و از بین بردن آن ها می باشد.با مستند سازی قابل فهم نیازمندی ها ، تضمین کنید که محصول با ارزشی به مشتری تحویل می دهید.برای نمایش پیشرفت پروژه بر روی نرم افزار قابل اجرا )کد اجرایی کامپایل و تست شده( متمرکز بمانید.
تغیرات را هرچه زودتر در پروژه بگنجانید.ایجاد سریع یک معماری پایدار که ارتباطات را ساده کرده و تأثیر تغییرات را محدود می کند .
سیستم را با مولفه ها بسازید. (طراحی شئ گرا)
در قالب یک تیم با هم کار کنید.
کیفیت را بعنوان یک اصل قرار دهید نه یک فرع و این کار را با سپردن مسئولیت تضمین کیفیت به تمام اعضای تیم و تمام قسمت های چرخه حیات انجام دهید

طراحی سیستم شی گرا

جعبه دانلود

عنوان : دانلود جزوه تحلیل و طراحی شی گرا لینک دانلود : دانلود با لینک مستقیم

دیدگاه خود را بیان کنید