جزوه برنامه سازی پیشرفته

جزوه برنامه نویسی پیشرفته

جزوه برنامه سازی پیشرفته

در این درس شما با اصول برنامه نویسی شئ گرا بکمک زبان ++ Cبطور فشرده آشنا خواهید شد. سبک برنامه نویسی که دانشجویان رشته کامپیوتر معمولاً در درس برنامه سازی پیشرفته ) ۱یا همان مبانی کامپیوتر و برنامه سازی  بطور ضمنی باآن آشنا میشوند سبک تابعی یا روالی Functional , Proceduralنامیده میشود.در زبانهای تابعی مانند بر نامه نویسی سی , Pascal FORTRAN هر دستور برنامه صراحتاً از مترجم Compilerمیخواهد که کاری نظیر: دریافت ورودی، جمع کردن اعداد و چاپ اطلاعات را انجام دهد. هر برنامه در چنین زبانی متشکل از تعدادی دستور متوالی است.در این نوع زبانها برای سازماندهی و کنترل پیچیدگی برنامه های بزرگ و همچنین سهولت درک برنامه ، دستورات را در قالب مجموعه هایی به نام تابع  Functionطبقه بندی میکنند. همچنین این ایده را میتوان با دسته بندی چندین تابع در قالب یک پیمانه یا   Moduleکه معمولاً در یک فایل نگهداری میشود

فهرست مطالب
مقدمه
آشنایی با سبک برنامه نویسی شئ گرا
مقدمه ای بر++C
توابع
شئ گرایی در ++C و سربارگذاری عملگرها
آرایه ها ، رشته ها و اشاره گرها
جریانها و فایلها
آشنایی با قالبها( templates ) 
و چهارچوب دات نِت C# مقدمه ای بر
تمرینات تستی و تشریحی

 

++C C برنامه نویسی

جعبه دانلود

عنوان : دانلود جزوه زبان برنامه نویسی پیشرفته لینک دانلود : دانلود با لینک مستقیم

دیدگاه خود را بیان کنید