ایجاد و کار با جدولها در اکسس

ایجاد و کار با جدولها در اکسس

ایجاد و کار با جدولها در اکسس

 نیاز به داشتن جداول دیگری نظیر جدول اطلاعات نمرات هر دانش آموز و جدول ثبت مشخصات دروس اخذ شده نیز می باشد.
اکسس برنامه‌ی بانک اطلاعاتی (پایگاه داده‌ها) است و بانک اطلاعاتی مجموعه‌ای از اطلاعات است که به مرور زمان وارد سیستم شده‌اند و این داده‌ها وقتی پایگاه داده نامیده می‌شوند که به هم مرتبط باشند و با همدیگر کار کنند و شما امکان دسترسی، گردآوری و گزارش‌گیری از داده‌ها را دارید. بنابراین یک کتاب درست است که مجموعه‌ای از داده‌هاست، اما چون این داده‌ها با هم کار نمی‌کنند، پایگاه داده به حساب نمی‌آید.به طور علمی‌تر، اکسس، سیستم مدیریت پایگاه داده‌ها (DB یا database) یا بانک اطلاعاتی رابطه‌ای است. دفترچه‌ی تلفن یا برنامه‌ی ۱۱۸ نوعی DB محسوب می‌شود.

در این جزوه خواهید خواند:

مقدمات بانک اطلاعاتى اکسس
۱ــ۲ــ راه اندازى نرم افزار اکسس
۲ــ۲ــ محیط کار، منوها و ابزارهاى محیط
۳ــ۲ــ انواع اشىاء و اجزاى پایگاه داده
۴ــ۲ــ ایجاد یک پایگاه داده در نرمافزار اکسس
۵ــ۲ــ بستن پاىگاه داده
۶ــ۲ــ باز کردن پایگاه دادهٔ موجود
 ایجاد و کار با جدولها
۱ــ۳ــ ایجاد جدول در نماى Design
۲ــ۳ــ ایجاد جدول به ٔ وسیله قالبهای آماده
۳ــ۳ــ ایجاد جدول به ٔ وسیله نماى Datasheet
Link Table وImport Table ــ اىجاد جدول به ٔ وسیله
۵ــ۳ــ ورود داده ها به جدولها
۶ــ۳ــ مرتب سازى و فیلتر کردن داده ها
۷ــ۳ــ حذف و اضافه ستونها
۸ــ۳ــ ایجاد ارتباط بین جدولها

Access پایگاه داده

جعبه دانلود

عنوان : جزوه ايجاد و کار با جدولها در اکسس لینک دانلود : دانلود با لینک مستقیم

دیدگاه خود را بیان کنید