اسلاید مبانی سازمان و مدیریت فیضی

مبانی سازمان و مدیریت طاهره فیضی

مبانی سازمان و مدیریت طاهره فیضی

اسلاید کتاب مبانی سازمان و مدیرت فیضی که یکی از درس های مهندسی فناوری اطلاعات می باشد که  این اسلاید در  ۳۳۴ اسلاید تهیه شده است.

مقدمه:

جوامع امروز را جوامع سازمانی می‌نامند، زیرا در دنیای امروز، سازمان‌ها همه‌ی جوانب زندگی را فرا گرفته‌اند. سازمان عبارت است از پدیده ای اجتماعی یا گروهی متشکل از دو یا چند نفر که در محیطی با ساختار منظم به طور آگاهانه هماهنگ شده و برای نیل به اهداف گروهی با یکدیگر همکاری می‌کنند.
تصمیم گیری:
تصمیم گیری فرایند تشخیص و گزینش شیوه‌ی عمل خاصی برای یک مسئله یا مشکل ویژه است.
فرایندی است که شامل شناسایی، تعریف، تشخیص مسائل، یافتن گزینه های گوناگون برای حل آن‌ها، ارزیابی راه حل‌های ارائه شده و انتخاب بهترین راه حل می‌شود.

سازماندهی:
سازماندهی، فرایندی است که طی آن تقسیم کار بین افراد و گروه‌های کار و هماهنگی میان آن‌ها به منظور کسب اهداف سازمان صورت می‌گیرد.
انگیزش:
انگیزش عبارت است از حالت درونی که انسانی را به انجام فعالیت خاص ترغیب می‌کند.
نظارت:
نظارت عبارت است از ارزیابی تصمیم گیری‌ها و برنامه‌ها از زمان اجرای آن‌ها و اقدامات لازم برای جلوگیری از انحراف عملیات نسبت به هدف‌های برنامه و تصحیح انحرافات احتمالی به وجود آمده و یا به عبارتی دیگر نظارت، تلاش منظمی است که در جهت رسیدن به اهداف استاندارد، طراحی سیستم بازخورد اطلاعات، مقایسه اجزای واقعی با استانداردهای از پیش تعیین شده و سرانجام تعیین انحرافات احتمالی و سنجش ارزیابی آن‌ها بر روند اجرایی که شامل حداکثر کارایی است.

 

مهندسی فناوری اطلاعات

جعبه دانلود

عنوان : دانلود مبانی سازمان و مدیریت طاهره فیضی لینک دانلود : دانلود با لینک مستقیم

دیدگاه خود را بیان کنید