آشنایی با رایانه

  آشنایی با رایانه

  آشنایی با رایانه 

  با وجود اینکه بیش از چند دهه از پیدایش رایانه ها نمیگذرد، با این حال آثار اجتماعی ، علمیو فرهنگی عمیقی در جوامع بشری داشته است. این تحولات باعث دگرگونی شگرفی در زندگی انسانها در سالهای اخیر شده است به گونهای که در همه علوم میتوان اثرات به کارگیری رایانه را مشاهده کرد. نقش فناوری اطلاعات به گونه ای بوده است که دولتها را بر آن داشته است تا با برنامه ریزی صحیح، جایگاه خود را در این زمینه تثبیت نمایند.در کشور عزیزمان نیز شاهد تحولات ارزندهای به خصوص در عرصۀ آموزش فنی و کاربردی بودهایم.میتوان مدعی بود که رشتۀ ِ رایانه جزء معدود رشتهه ایی است که سرفصل درسهای آن بسیار سریع تغییر میکنند. در بین درسهای رشتۀ رایانه، سیستم عامل جزو درسهای اصلی محسوب میشود.

خواهید خواند:

سیستم رایانه ای ۱
 
سیستم عامل های رایانه های شخصی ۳
 
راه اندازی رایانه با ویندوز۷
اصول ابتدایی کار در محیط ویندوز۸ -۷
    
آشنایی با آرگونومی

 

 

سیستم عامل کارشناسی

جعبه دانلود

عنوان : دانلود جزوه آشنایی با رایانه-مقدمات سیستم عامل لینک دانلود : دانلود با لینک مستقیم

دیدگاه خود را بیان کنید